8 april 2016

Algemene Ledenvergadering

Vrijdag 8 april was een bijzondere editie van de algemene ledenvergadering. Na ruim 15 jaar in het bestuur te hebben gezeten, waarvan de laatste 9 jaar als voorzitter, heeft Piet van Dongen de voorzittershamer overgedragen aan Erik-Jan Stroetinga. Hij stelde zich verkiesbaar en na een stemming bleek dat de club de nieuwe voorzitter steunt.

Graag willen we Piet bedanken voor al zijn inspanningen die hij voor de club heeft gedaan tijdens zijn tijd als bestuurder en we hopen nog vaak een beroep op hem te kunnen doen. Ook wensen we Erik-Jan veel succes als nieuwe voorzitter van Stoomgroep Zuid. 

Erik-Jan met de zojuist ontvangen voorzittershamer.

Voorafgaand aan de verkiezing heeft Piet zijn laatste algemene ledenvergadering geleid. 
 
Piet wordt door de bestuursleden bedankt voor zijn inspanningen. 

Rob van Vught hield een toespraak waarin hij terugblikte op alle hoogtepunten van de afgelopen jaren.