22 januari 2023

Voorjaarsstoomdag 2023 gaat helaas niet door

Helaas moeten we u mededelen dat de Voorjaarsstoomdag van Stoomgroep Zuid in 2023 niet door zal gaan.

Door de stijging van de vaste kosten van de organisatie van deze Voorjaarsstoomdag, hebben we als vereniging besloten dit evenement het komend jaar niet te organiseren.

In 2022 hebben we voor het eerst de Voorjaarsstoomdag georganiseerd in Waalre, en het was onze bedoeling om hier zeker een aantal jaar te kunnen blijven. Helaas zijn de vaste kosten zoals de zaalhuur en het huren van tafels en stoelen dusdanig gestegen dat het voor ons niet mogelijk is gebleken dit evenement voor komend jaar op de gebruikelijke wijze te organiseren.

De bedoeling van de Voorjaarsstoomdag is altijd geweest te zorgen voor verbinding, tentoonstellen, handel drijven en de ruimte en gelegenheid om elkaar te ontmoeten. We zijn ons aan het beraden over een ander invulling of vorm van deze dag.

Hoe deze alternatieve vorm er precies uit gaat zien is nog niet besloten, maar zodra er meer bekend is zullen we u hierover informeren. Voor nu hopen we op uw begrip op dit besluit en ontmoeten we u graag op een van onze andere evenementen.